Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Приватне акціонерне товариство "Видавництво "Поділля" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія" - 05905740

Регулярна інформація за 2010 1 квартал
Кількість розміщень за звітний період: 2
Дата першого розміщення: 22.04.2010
Дата останнього розміщення: 23.04.2010

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб Переглянути
Основні відомості про випущені акції Переглянути
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про господарську та фінансову діяльність Переглянути
Квартальна фінансова звітність підприємства Переглянути