Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 05905740
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Видавництво "Поділля" корпоративне підпиємство ДАК "Укрвидавполіграфія"
Дата, на яку складено інформацію: 06.11.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися