Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 05905740
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Видавництво "Поділля" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія"
Дата, на яку складено інформацію: 28.11.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну типу акціонерного товариства Подивитися