Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  28.07.2020 13:07:02
Дата здійснення дії: 28.07.2020
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  Акціонерне товариство "Видавництво "Поділля" корпоративне підприємство АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія"
Код за ЄДРПОУ:  05905740
Текст повідомлення: 

Акціонерне товариство  «Видавництво «Поділля»

 (код за ЄДРПОУ 05905740) повідомляє, що в регулярній інформації Товариства за 2019 рік, що була оприлюднена 23.04.2020 року в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розкрита на власному веб-сайті товариства та подана до Комісії, не була відображена інформація щодо опису бізнесу і виплати дивідендів. Товариство самостійно виявило технічні помилки у Річній інформації за 2019 рік.

Виправлена річна інформація Емітента за звітній 2019 рік  розміщена  в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщена на власному веб-сайті та подана до Комісії 27.07.2020 року.