Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 05905740
Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Видавництво "Поділля" корпоративне підприємство АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія"
Дата, на яку складено інформацію: 31.08.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися