Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 05.02.2013
Дата публікації 05.02.2013 17:22:58
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Видавництво "Поділля" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія"
Юридична адреса* 29015 м. Хмельницький, Проспект Миру,59
Керівник* Дублянський Володимир Омелянович - Генеральний директор. Тел: 0382631332
E-mail* podillya@ms.km.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
На пiдставi рiшення Акцiонера ПрАТ «Видавництво "Подiлля» (наказ Публiчного акцiонерного товариства «Державної акцiонерної компанiї «Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання» вiд 05.02. 2013 року № 101-а ПрАТ «"Видавництво Подiлля» повiдомляє про змiни в складi наглядової ради:
- Відкликано члена наглядової ради ПрАТ «Видавництво "Поділля» Карасьову Вікторію Валентинівну(особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
- Відкликано члена наглядової ради ПрАТ «Видавництво "Поділля» Маковія Віталія Григоровича (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
- Призначено члена наглядової ради ПрАТ «Видавництво "Поділля» – Хотенюка Олега Михайловича (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акціями ПрАТ «Видавництво "Поділля» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк призначення на посаду – на п’ять років.
- Призначено члена наглядової ради ПрАТ «Видавництво "Поділля»– Мельник Дмитро Сергійович (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акціями ПрАТ «Видавництво "Поділля» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк призначення на посаду – на п’ять років.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Дублянський Володимир Омелянович