Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 05.03.2013
Дата публікації 05.03.2013 13:06:11
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Видавництво "Поділля" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія"
Юридична адреса* 29015 м. Хмельницький, Проспект Миру,59
Керівник* Дублянський Володимир Омелянович - Генеральний директор. Тел: 0382631332
E-mail* podillya@ms.km.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
На підставі наказу (рішення) № 115а про результати позачергового засідання Акціонера ПРАТ "Видавництво "Поділля" від 05.03.2013 року відбулися зміни складу посадових осіб товариства, а саме:
- звільнено Хотенюка Олега Михайловича з посади члена наглядової ради (посадова особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Перебував на посаді з 05.02.3013 року.
- звільнено Мельника Дмитра Сергійовича з посади члена наглядової ради (посадова особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Перебував на посаді з 05.02.3013 року.
- призначено Мінакову Лєлю Валеріївну на посаду члена наглядової ради (посадова особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Рiк народження 07.09.1974. освiта вища. Київський державний iнститут культури, культурологiя. Стаж керiвної роботи 12 рокiв. Попередня посада - заступник директора ПРАТ "Укрполiграфпостач". Призначена термiном на 5 рокiв. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
- призначено Саєнко Оксану Миколаївну на посаду члена наглядової ради (посадова особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Рiк народження 29.07.1975. освiта вища. Київський державний економiчний унiверситет - облiк i аудит. Стаж керiвної роботи 14 рокiв. Попередня посада - заступник головного бухгалтера ВАТ "Полiграфкнига". Призначена термiном на 5 рокiв. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Дублянський Володимир Омелянович