Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.09.2008
Дата публікації 12.09.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Видавництво "Поділля" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія"
Юридична адреса* 29015 м. Хмельницький, Проспект Миру,59
Керівник* Вишинський Олександр Ілліч - Голова правління. Тел: 0382712113
E-mail* podillya@ms.km.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.09.2008 звільнено голова правлiння Вишинський Олександр Iллiч НА 648883
04.06.1999 Хмельницький РВ УМВС 0
Зміст інформації:
Змiни посадових осiб проведено на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Видавництво "Подiлля" корпоративне пiдприємство ДАК
"Укрвидавполiграфiя" (протокол №5 вiд 04.09.2008р.) . Рiшення набуває чинностi з моменту закриття провадження у справi про визнання банкрутом ВАТ
"Видавництво "Подiлля" за позовом управлiння ПФУ у м.Хмельницькому. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини не має.

04.09.2008 звільнено заступник голови правлiння Локтiонова Свiтлана Альбертiвна НА 201076
20.08.1996 Хмельницький МУ УМВС 0
Зміст інформації:
Змiни посадових осiб проведено на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Видавництво "Подiлля" корпоративне пiдприємство ДАК
"Укрвидавполiграфiя" (протокол №5 вiд 04.09.2008р.) . Рiшення набуває чинностi з моменту закриття провадження у справi про визнання банкрутом ВАТ
"Видавництво "Подiлля" за позовом управлiння ПФУ у м.Хмельницькому. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини не має.

04.09.2008 звільнено заступник голови правлiння Гаращук Олена Iванiвна НА 507652
11.06.1998 Старокостянтинiвський РВ УМВС 0
Зміст інформації:
Змiни посадових осiб проведено на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Видавництво "Подiлля" корпоративне пiдприємство ДАК
"Укрвидавполiграфiя" (протокол №5 вiд 04.09.2008р.) . Рiшення набуває чинностi з моменту закриття провадження у справi про визнання банкрутом ВАТ
"Видавництво "Подiлля" за позовом управлiння ПФУ у м.Хмельницькому. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини не має.

04.09.2008 призначено голова правлiння Решовський Анатолiй Станiславович НА 690666
13.02.1999 Хмельницький МВ УМВС 0
Зміст інформації:
Змiни посадових осiб проведено на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Видавництво "Подiлля" корпоративне пiдприємство ДАК
"Укрвидавполiграфiя" (протокол №5 вiд 04.09.2008р.) . Рiшення набуває чинностi з моменту закриття провадження у справi про визнання банкрутом ВАТ
"Видавництво "Подiлля" за позовом управлiння ПФУ у м.Хмельницькому. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини не має.

04.09.2008 призначено заступник голови правлiння Олеськова Людмила Василiвна НА 862806
30.06.2000 Хмельницьким МВ УМВС 0
Зміст інформації:
Змiни посадових осiб проведено на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Видавництво "Подiлля" корпоративне пiдприємство ДАК
"Укрвидавполiграфiя" (протокол №5 вiд 04.09.2008р.) . Рiшення набуває чинностi з моменту закриття провадження у справi про визнання банкрутом ВАТ
"Видавництво "Подiлля" за позовом управлiння ПФУ у м.Хмельницькому. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини не має.

04.09.2008 призначено заступник голови правлiння Козак Петро Володимирович НА 266757
27.06.1997 Хмельницький МВ УМВС 0
Зміст інформації:
Змiни посадових осiб проведено на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Видавництво "Подiлля" корпоративне пiдприємство ДАК
"Укрвидавполiграфiя" (протокол №5 вiд 04.09.2008р.) . Рiшення набуває чинностi з моменту закриття провадження у справi про визнання банкрутом ВАТ
"Видавництво "Подiлля" за позовом управлiння ПФУ у м.Хмельницькому. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини не має.

04.09.2008 призначено генеральний директор Вишинський Олександр Iллiч НА 648883
04.06.1999 Хмельницький РВ УМВС 0
Зміст інформації:
Змiни посадових осiб проведено на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Видавництво "Подiлля" корпоративне пiдприємство ДАК
"Укрвидавполiграфiя" (протокол №5 вiд 04.09.2008р.) . Рiшення набуває чинностi з моменту закриття провадження у справi про визнання банкрутом ВАТ
"Видавництво "Подiлля" за позовом управлiння ПФУ у м.Хмельницькому. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини не має.

04.09.2008 призначено директор з загальних питань Локтiонова Свiтлана Альбертiвна НА 201076
20.08.1996 Хмельницький МУ УМВС 0
Зміст інформації:
Змiни посадових осiб проведено на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Видавництво "Подiлля" корпоративне пiдприємство ДАК
"Укрвидавполiграфiя" (протокол №5 вiд 04.09.2008р.) . Рiшення набуває чинностi з моменту закриття провадження у справi про визнання банкрутом ВАТ
"Видавництво "Подiлля" за позовом управлiння ПФУ у м.Хмельницькому. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини не має.

04.09.2008 призначено директор з правових питань Гаращук Олена Iванiвна НА 507652
11.06.1998 Старокостянтинiвський РВ УМВС 0
Зміст інформації:
Змiни посадових осiб проведено на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Видавництво "Подiлля" корпоративне пiдприємство ДАК
"Укрвидавполiграфiя" (протокол №5 вiд 04.09.2008р.) . Рiшення набуває чинностi з моменту закриття провадження у справi про визнання банкрутом ВАТ
"Видавництво "Подiлля" за позовом управлiння ПФУ у м.Хмельницькому. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини не має.

04.09.2008 призначено директор з виробничих питань Гетьман Людмила Василiвна НА 812275
02.02.2000 Хмельницький МВ УМВС 0
Зміст інформації:
Змiни посадових осiб проведено на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Видавництво "Подiлля" корпоративне пiдприємство ДАК
"Укрвидавполiграфiя" (протокол №5 вiд 04.09.2008р.) . Рiшення набуває чинностi з моменту закриття провадження у справi про визнання банкрутом ВАТ
"Видавництво "Подiлля" за позовом управлiння ПФУ у м.Хмельницькому. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Вишинський Олександр Ілліч